Welkom op de


Atzema, Heddema & Wiardi webpagina's!

De afgelopen jaren heb ik aardig wat materiaal betreffende mijn voorouders kunnen vinden. Op deze pagina's wil ik de voornaamste resultaten in webvorm beschikbaar stellen. Het gaat hierbij om de familie waarvan ikzelf de naam draag en de Groninger families Heddema en Wiardi, die aan het einde van de 17de eeuw (en ook later nog, zie boven) nauw met de Atzema's verbonden waren.
Een aanzet tot de genealogie Atzema kan gevonden worden in Th.S.H. Bos, "Het Geslacht Atzema, 1692-1892," Gruoninga 1970, pp.33-42 met aanvullingen in Gruoninga 1971, p.96 en Gruoninga 1984, pp.184-187. Op basis van dit materiaal en eigen onderzoek is door mijn verre verwant Jan-Albert Atzema (1924-1992) een redelijk complete genealogie samengesteld. Het Heddema en Wiardi materiaal is grotendeels door mijzelf bijelkaar gezocht.
Op dit moment is het volgende materiaal beschikbaar:
Meest recentelijk herzien: 9 maart, 2013
Comments/Questions: atzema@math.umaine.edu