(Voorlopige) Genealogie Heddema/Hiddema (1600-1750)

Op 11 augustus 1676 laat Broer Heddema (ook geschreven: Hiddema) een contract opmaken waarmee hij het beheer van het moederlijk erfdeel van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk op zich neemt en belooft de zes dan nog levende kinderen tot aan hun meerderjarigheid te onderhouden. Onduidelijk is waar deze Broer vandaan komt, maar er lijkt geen verband te zijn met de friese adellijke Heddemas en Hiddemas.1 Broer kan gelden als de stamvader van een gronings geslacht Heddema, hetwelk evenwel als uitgestorven in de mannelijke lijn beschouwd dient te worden. Een voorlopige genealogie van de zeven generaties groningse Heddemas volgt.
Twijfelachtige relaties en feiten zijn in het rood, kortlevende nakomelingen in cursief

I.1.A Broer Heddema x Tallechien Severijns (huw: 1655, Gr.). Tallechien (?- 3/2/1672, Beerta) was een dochter van ? en ?. Hieruit:2
 1. Gercke (9/9/1655, Gr. - ?)
 2. Severinus (1/5/1657, Gr. - ?)
 3. Aletta (Aeltje) (11/5/1658, Gr. - ?) x Hermannus Mercator (huw: 4/11/1683, Delfzijl). Hermannus (??) (schrijf- en rekenmeester te Emden) was een zoon van ? en ?. Hieruit ?. Hermannus zou later hertrouwen met Roelijna Alberts Olthoff (hc: 2/4/1708).
 4. Bernardus (Benno) (25/5/1659, Gr - ?, Delfzijl) (collecteur & solliciteur-militair te Delfzijl)3 x (A) Catherina Wiardi (nageslacht) , (B) Elizabeth Melles (nageslacht)
 5. Severinus (6/6/1662, Gr. - 1701, Gr.) (chirurgijn)4 x Cunneghien Lubberts (nageslacht)
 6. Gerhardus (Gercko) (29/11/1663, Gr. - ?) x Geertruida Vriese ten Zuiden (nageslacht)
 7. Arien (11/2/1666, Gr. - ?)
 8. Hibbina (Hilbrich) (11/11/1667, Gr. - ?)
I.1.B. Broer x Hillechien Geerts (huw: 11/5/1675, Gr.). Hillechien (??) was een dochter van ? en ?. Hieruit: geen kinderen.
II.1.A. Benno x Catherina Wiardi (huw: ?/?/1684). Catherina (??) was een dochter van Hermannus Wiardi, pastor tot Enum, en Johanna Gerkes. Hieruit:
 1. Johanna (?, Dlfz - ?) x (A) Gerhardus Basuin (van Middelstum), waaruit een dochter Catherina (d:3/7/1712, Delfzijl - 5/1798, Harkstede)5, (B) Abel Fockes (nageslacht)
 2. Tallina (Tallechien) (30/11/1684, Dlfz. - ?) x Hendrik Meijer (v. Noorddijk). (huw: ??). Hendrik (??) was een zoon van ? en ?. Hieruit ?.
 3. Harmannus (6/12/1694, Dlfz - ?/?/1763, Finsterwolde) (vaandrig onder colonel Berndt Lewe) x Lutgert Ockens Joling (nageslacht)
II.1.B. Benno x Elizabeth Melles (huw: 10/12/1713, Delfzijl). Elizabeth (??) was een dochter van ? en ?. Zij was eerder getrouwd met Capitein Nauoog. Uit haar huwelijk met Benno geen kinderen.

II.2. Severinus Heddema x Cunneghien Lubberts (od: 1/2/1689, Gr.). Cunneghien (??) was een dochter van ? en ?. Hieruit:

 1. Talletta (15/10/1689, Gr. - ?) (??)
II.3 Gercko x Geertruid Vriese (huw: 11/8/1685, Gr.). Geertruid was een dochter van ? en ?. Zij was eerder getrouwd met ? Oostinck. Ut haar huwelijk met Gercko:
 1. Tallina (25/9/1698, Gr. - ?) (??)
 2. Gesina (25/2/1687, Gr. - ?) (??)
 3. Gesina (19/6/1688, Gr. - ?) (??)
 4. Broer (29/12/1691, Gr. - ?) (??)
 5. Geertruid (? - ?) (??) x Jan Lamaker (huw: ??). Jan (??)was een zoon van ? en ? Hieruit: ??

III.1.B. Johanna Heddema x Abel Fockes (huw: 13/5/1731, Delfzijl). Abel (??) was een zoon van ? en ?. Hieruit:
 1. Benno (Heddema)6 (29/6/1732, Dlfz. - 4/8/1784, Finsterwolde) (Landbouwer te Finsterwolde) x (A) Grietje Harms de Groot (nageslacht) , (B) Anje Jans, wed. Egbert Roelfs (nageslacht)
III.2. Harmannus Heddema x Lutgert Ockens Joling (huw: 17/6/1731, Finsterwolde). Lutgert (1671, ? - 1751, Finsterwolde) was een dochter van ? en ?. Hieruit: geen kinderen.
IV.1.A. Benno Heddema x Grietje Harms de Groot (huw: 18/3/1764, Finsterwolde). Grietje (d:30/61743, Finsterw. - b:17/11/1781, Finsterwolde) was een dochter van Harm Hendriks de Groot en Anke Joesten. Hieruit:
 1. Fokje (d:25/12/1764, Finsterw. - ?)(??)
 2. Fokko (d:17/1/1766, Finsterw. - 6/7/1810, Finsterw.) x Wendel Geerts Busscher (nageslacht)
 3. Hermannus Heddema (d:13/8/1769, Finsterw. - ?) .
IV.1.B Benno Heddema x Anje Jans (hc: 11/12/1776, Finsterwolde). Antje (??) was een dochter van Harm Hindriks en Anke Joestens. Hieruit geen kinderen.
V.1 Fokko Heddema x Wendel Geerts Busscher (huw: 6/12/1791, Finsterw.). Wendel (4/5/1772, Stadspolder - 24/6/1849, Finsterw.) was een dochter van Geert Eilders Busscher en Maria Hannes. Hieruit:
 1. Hermannus Benno (11/7/1802, Finsterw. - 1/7/1841, Finsterw.) (landbouwer) x Geesjen Engels Engelkens (nageslacht)
 2. Gerard (Busscher) (7/3/1804, Finsterw. - 14/11/1886, Finsterw.) (landbouwer) x Thalia Eckringa (18/9/1835, Finsterw.). Thalia (26/5/1815, Blijham - 12/1/1894, Finsterw.) was een dochter van Sixtus Gerhardus Eckringa en Geertje Klaassens Kremer. Hieruit: ??

VI.1 Hermannus Benno Wiardi x Geesje Engels Engelkes (huw: 12/12/1823, Finsterw.). Geesjen (9/10/1803, Stadspolder - 6/2/1867, Finsterw.) was een dochter van Engel Pieters Engelkens en Hindrikjen Alberts Koers. Hieruit:
 1. Naantje Hermannus (1/12/1832, Finsterwolde - 12/8/1896, Beerta) x Geert Reinders Bouman (huw: 24/8/1855, Finsterw.). Geert (8/9/1831, Beerta - 14/4/1909, Beerta) was een zoon van Reinder Bouman en Elizabeth Doornbos. Hieruit verscheidene kinderen.
 2. Geessien (10/12/1839, Finsterwolde - 14/2/1923, Finsterwolde) x Pieter Menzes Muller (huw: 28/8/1865, Finsterwolde). Pieter (27/1/1823, Finsterwolde - 29/8/1898, Finsterwolde) was een zoon van ? en ?. Hieruit: ??.
Met deze generatie sterft de naam Heddema alsnog uit...
Laatst bewerkt:2002/06/15 18:03:10 (EA)